Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania:
Schwedt nad Odrą - Gryfino 2011-2014

 


» III edycja targów „Prezentacje Gospodarcze“ - 03.05.2014 r.

W dniu 3. maja 2014 r. odbyła się kolejna edycja „Prezentacji Gospodarczych. Gryfino - gminą energii różnych źródeł”. Kolejna prezentacja potencjału polskich i niemieckich firm zgromadziła szereg przedsiębiorców oraz odwiedzających. W ramach wieloletnich działań miasta Gryfino i Schwedt pielęgnują w ten sposób transgraniczną współpracę poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych i gospodarczych. Dzięki współpracy z Biblioteką Publiczną w namiocie głównym można było obejrzeć wystawę dotyczącą historii przedsiębiorczości w Gryfinie.

Gościem specjalnym targów był prof. dr hab. Dariusz Rosati, który wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino Henrykiem Piłatem dokonał oficjalnego otwarcia. Obecni byli gospodarze targów oraz ich goście: władze miasta Schwedt, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, przedstawiciele Zrzeszenia Przedsiębiorców Powiatu Uckermark, przedstawiciele władz samorządowych. 

   
   

W tym roku materiałem promującym 3. edycję targów było wydawnictwo „Kalendarium imprez kulturalno-gospodarczych 2014” zawierające opisy wydarzeń kulturalnych na pograniczu polsko-niemieckim. Wśród tegorocznych wystawców obecni byli również młodzi przedsiębiorcy z terenu Gminy Gryfino, rozpoczynający swoją działalność, dla których możliwość prezentacji oferty dla szerokiego grona odbiorców była doskonała promocją działań oraz możliwością poznania partnerów biznesowych z Niemiec.

Trzy wydawnictwa które powstały podczas trzech lat trwania projektu

Podczas tegorocznych prezentacji gospodarczych odbyło się spotkanie stron projektu podsumowujące wszystkie edycje targów. W trakcie trzech lat trwania projektu, powstały trzy wydawnictwa promujące: walory Gminy Gryfino, historię przedsiębiorczości w Gryfinie oraz wydarzenia kulturalne na pograniczu polsko-niemieckim. Dzięki wspólnym działaniom partnerów miast partnerskich Gryfina i Schwedt umocniono współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, nawiązano nowe kontakty biznesowe oraz stworzono możliwość prezentacji firm zarówno w Polce jak i w Niemczech.

   
   
   
   
   


» III edycja targów „Prezentacje Gospodarcze“ - spotkanie grupy roboczej

30 stycznia 2014 r. w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie odbyło się spotkanie polsko - niemieckiej grupy roboczej. Podczas spotkania przedstawiciele stron projektu dokonali weryfikacji działań, które mają na celu przeprowadzenie kolejnych, udanych targów w Gryfinie. Strona niemiecka oceniła dotychczasowe prace nad realizacją targów bardzo pozytywnie. Przyjaciele z Niemiec zwrócili również uwagę na słuszność decyzji dotyczącej przeniesienia targów na nowe gryfińskie nabrzeże. Przyznali rację, że jest to idealne miejsce na tego typu przedsięwzięcia, tymbardziej że jest to 760. rocznica nadania praw miejskich rozwijającego się, nowoczesnego miasta, czego wizytówką jest właśnie nabrzeże. Dzięki tak atrakcyjnej lokalizacji targów całość wzbogacić będzie można o dodatkowe atrakcje w postaci cumujących łodzi przedstawicieli stron i ich rzemieślników. Podczas spotkania, jak w poprzednich latach, można było obejrzeć prezentację multimedialną z dotychczasowo zorganizowanych edycji targów. Korzystając z okazji nasi sąsiedzi zaprosili wszystkich zainteresowanych na 10. edycję targów Inkontakct, które w tym roku odbędą się w Schwedt w dniach 14-15 czerwca 2014 r.

   
   

Postanowienia szczegółowe

regulamin targów

 

Do pobrania:


» II edycja targów „Prezentacje Gospodarcze“ - 4.05.2013 r.

4. maja 2013 r. na Pl. Ks. Barnima I w Gryfinie odbyły się kolejne targi przedsiębiorczości "Prezentacje gospodarcze". Targi organizowane są w ramach projektu „Prezentacje Gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania: Schwedt nad Odrą – Gryfino 2012-2014”. 

Miasta Schwedt nad Odrą i Gryfino zamierzają kontynuować współpracę w ramach corocznie odbywających się prezentacji gospodarczych wspierać i roztoczyć dalszą opiekę nad niemieckimi i polskimi przedsiębiorstwami oraz podmiotami gospodarczymi w nawiązywaniu współpracy, kontaktów oraz pozyskiwaniu nowych rynków.

Przypomnijmy, że Miasta Gryfino i Schwedt nad Odrą współpracują ze sobą od 16 lat w oparciu o umowę partnerską. Ważnym celem współpracy jest wspieranie kontaktów kooperacyjnych oraz nawiązywanie kontaktów przez przedsiębiorstwa. Miasto i Gmina Gryfino wykazuje dużą aktywność współuczestnicząc w wielu inicjatywach służących rozwojowi niemiecko-polskiej transgranicznej współpracy.

Nawiązując do hasła przewodniego - "Gryfino-gminą energii różnych źródeł" , i tym razem tematyka targów była dowolna. Elementem łączącym wszystkich wystawców jest wspólna energia przedsiębiorców działających na terenie gmin Gryfino i powiatu Uckermark, dążących do rozwoju gospodarczego regionu.

Celem tego polsko-niemieckiego przedsięwzięcia jest umożliwienie lokalnym przedsiębiorcom i rzemieślnikom (polskim i niemieckim) oraz firmom związanym z: przemysłem, turystyką, sportem i kulturą –bezpłatnego zaprezentowania osiągnięć, dorobku i potencjału podczas trwania targów w międzynarodowej atmosferze.

 
 
 
 
 

Postanowienia szczegółowe

regulamin targów
 

Do pobrania:


 
 

12 kwietnia 2013 r. odbyło sie kolejne i ostatnie spotkanie grupy roboczej pracującej nad prawidłowym przebiegiem i organizacją gryfińskich Prezentacji Gospodarczych". Wśród członków grupy znaleźli się przedstawiciele polskiej i niemieckiej strony jak również przedstawiciele prasy organizujących stron. Podczas spotkania zaprezentowano krótką prezentację z organizacji poprzedniej edycji gryfińskich targów, jak również omówiono dotychczasowe i pozostałe czynności mające na celu skuteczny przebieg tegorocznej edycji. Przedstawiciele niemieckiej strony poruszyli podczas spotkania temat 9. edycji targów Inkontakt odbywających się w Schwedt w dniach 1-2 czerwca 2013 r., na które serdecznie zaprosili stronę polską.


 

W dniu 26 lutego 2013 r. o godz. 10.00 w Schwedt odbyło się spotkanie grupy roboczej w sprawie działań przygotowawczych do kolejnych targów „Prezentacje gospodarcze”. Targi planowane są na 4.05.2013 r. i zlokalizowane będą na Placu Księcia Barnima I w Gryfinie. Targi odbywają się w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna“ – „Współpraca transgraniczna“ krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie /Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013. 


» I edycja targów „Prezentacje Gospodarcze“ - 1.05.2012 r.

W dniu 1 maja na gryfińskim Placu Księcia Barnima I zgromadzono wielu wystawców z Niemiec i Polski. Oficjalnego otwarcia targów dokonali: przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie Starszy Cechu Grzegorz Staruk oraz Podstarszy Cechu Tadeusz Mockało, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat, Annekathrin Hoppe - Naczelnik Wydziału Wspierania Gospodarki w Schwedt, Siegmund Basler - Przewodniczący Zrzeszenia Przedsiębiorców Powiatu Uckermark, Torsten Langkabel - Przewodniczący Związku Przedsiębiorców w Gartz nad Odrą oraz Burkhard Fleischmann Burmistrz Miasta Gartz nad Odrą.

Symbolicznym otwarciem I Gryfińskich Targów Przedsiębiorczości była gra na rogu myśliwskim, którego dokonał uczestnik targów Karl Friedrich z Prenzlau. Pod wspólnym namiotem umieszczone zostały stanowiska Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, Gminy Gryfino, miasta Schwedt oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Powiatu Uckermarck.

Na potrzeby targów przygotowano specjalną broszurę informacyjną dotyczącą partnerów projektu: gminy Gryfino oraz miasta Schwedt nad Odrą. Na swoich stoiskach prezentowano materiały informacyjne oraz broszury. Słoneczna pogoda oraz bogata oferta przedsiębiorców przyciągnęła wielu gości oraz mieszkańców. Część artystyczną przygotowały grupy wokalne oraz zespoły taneczne z terenu gminy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postanowienia szczegółowe

regulamin targów

LISTA ZGŁOSZONYCH UCZESTNIKÓW


Do pobrania: