TYTUŁ PROJEKTU

Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt/n.Odrą - Gryfino 2012 do 2014

Polsko-niemiecki projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska współpraca Terytorialna" - "Współpraca Transgraniczna" krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 - INTERREG IV A.


PARTNARZY PROJEKTU

 • Miasto Schwedt nad Odrą

     partner wiodący ponosi pełną odpowiedzialność za realizację Projektu,

 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie

      partner projektu, gwarantuje realizację projektu po stronie polskiej.

 • Wartość projektu:

 • 94,950.00 EUR

      Wartość całkowita projektu
 • 80,707.50 EUR

      Wartość dofinansowania Unii Europejskiej (do 85% całości)

 • w tym:

 • 45.000,00 EUR

      miasto Schwedt nad Odrą - dofinansowanie z UE - 38,250.00 EUR
 • 49.950,00 EUR

      Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie -
      dofinansowanie z UE - 42,457.50 EUR


 • OPIS PROJEKTU

  Miasta Schwedt/n.Odrą i Gryfino zamierzają w ramach corocznie odbywających się prezentacji gospodarczych wspierać i roztoczyć dalszą opiekę nad niemieckimi i polskimi przedsiębiorstwami oraz podmiotami gospodarczymi w nawiązywaniu współpracy, kontaktów oraz pozyskiwaniu nowych rynków.W fazie przygotowawczej do prezentacji gospodarczych przewiduje się zorganizowanie wspólnej akwizycji wystawców.Podczas prezentacji gospodarczych planuje się udostępnienie szerokiej oferty usług, pomocnych w realizacji prezentacji i nawiązywaniu kontaktów między polskimi i niemieckim uczestnikami.


  O PROJEKCIE

  Celem stworzenia podstawy dobrosąsiędzkich kontaktów i udzielania wsparcia procesowi niemiecko-polskiej integracji na ponadgranicznym obszarze, konieczne jest popieranie wszelkich inicjatyw ukierunkowanych na zbliżenie polskiego i niemieckiego narodu. Inicjatywy tego typu przyczynią się do zrównoważenia poziomów, gospodarczych, kulturalnych i społecznych. Działania te wpłyną na stabilny i trwały rozwój regionu.

  Miasta Gryfino i Schwedt/n.Odrą współpracują ze sobą od 16 lat w oparciu o umowę partnerską. Ważnym celem współpracy jest wspieranie kontaktów kooperacyjnych oraz nawiązywanie kontaktów przez przedsiębiorstwa. Miasto i Gmina Gryfino wykazuje dużą aktywność współuczestnicząc w wielu inicjatywach służących rozwojowi niemiecko-polskiej transgranicznej współpracy.

  Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie wraz z przedstawicielami gryfińskiego środowiska gospodarczego od kilku lat uczestniczy w prezentacjach gospodarczych INKONTAKT w Schwedt oraz gości przedsiębiorców ze Schwedt u siebie w ramach regionalnych spotkań gospodarczych w Gryfinie.

  W wyniku rozmów w Gryfinie, w dniu 20 lipca 2010 roku, przedstawiciele obu miast postanowili od roku 2012 zintensyfikować współpracę między obu miastami w ramach wspólnego projektu poprzez gospodarcze prezentacje swoich miast.

  W prezentacjach gospodarczych miasta partnera będą uczestniczyły oba miasta.

  Targi gospodarcze w Gryfinie zorganizowane zostaną w ramach największej imprezy promocyjnej regionu, organizowanej od 1995 roku, Dni Gryfina. Jest ona bardzo popularna wśród mieszkańców miasta, jak i całego województwa. Przyczynia się do budowania marki miasta i sprawia, że Gryfino staje się rozpoznawalnym miejscem na mapie regionu zachodniopomorskiego. Już od wielu lat w programie Dni Gryfina są imprezy współorganizowane ze stroną niemiecką.

  Wśród przewidzianych wydarzeń są między innymi:

 • Bieg Transgraniczny,
 • Międzynarodowy Turniej Szachowy,
 • Międzynarodowy Rajd Rowerowy,
 • Warsztaty dla artystów z Polski i Niemiec,
 • Występy orkiestr dętych.
 • Odbędą się również koncerty gwiazd muzyki rozrywkowej, spektakle teatrów ulicznych, pokazy filmowe, zawody sportowe oraz wystawy okolicznościowe. Impreza ma charakter masowy i transgraniczny, gromadząc widzów z całego Euroregionu. W ramach Dni Gryfina ma miejsce wiele przedsięwzięć towarzyszących, współorganizowanych przez inne podmioty działające w mieście. Rezultatem tych działań jest trwała przyjaźń środowisk związanych ze sportem oraz samorządów obu miast. Dzięki takim wydarzeniom ma miejsce integracja pokoleń i narodowości. Obok inicjowania kontaktów ze stroną niemiecką w celu organizacji imprezy, istotnym elementem łączącym jest mobilizacja wszystkich lokalnych podmiotów współtworzących imprezę w całokształt przedsięwzięcia. Idealnie w tą imprezę wpiszą się targi gospodarcze w Gryfinie w latach 2012, 2013 i 2014 organizowane przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców. Według przedstawicieli miasta partnerskiego będzie to przedsięwzięcie jakiego brakowało w kalendarium atrakcji "święta miasta" jakim są Dni Gryfina.