REZULTATY PROJEKTU

Polsko-niemiecki projekt Prezentacje gospodarcze na obszarze Euroregionu Pomerania Schwedt nad Odrą - Gryfino 2012 do 2014.

Nawiązując do hasła przewodniego - Gryfino - gminą energii różnych źródeł - tematyka targów będzie dowolna. Elementem łączącym wszystkich wystawców będzie wspólna energia przedsiębiorców działających na terenie powiatu gryfińskiego i Uckermark, dążących do rozwoju gospodarczego regionu.

Nowa gryfińska impreza gospodarcza powiązana będzie z obchodami Dni Gryfina, podczas których Gryfino odwiedza tysiące ludzi (ok. 30 000 uczestników). Lokalizacja prezentacji w głównym ciągu komunikacyjnym wiodącym z centrum miasta na tereny organizowanej imprezy masowej oraz imprez towarzyszących podczas trwania Dni Gryfina. Gośćmi targów będą zarówno docelowi odbiorcy jak i goście obchodów "Dni Gryfina". Targi rozpoczną się w pierwszym dniu obchodów Dni Gryfina(1.Maja), będącym jednocześnie Świętem Pracy. Przedsiębiorcy uczczą to święto poprzez prezentację własnych osiągnięć.

Celem jest umożliwienie lokalnym przedsiębiorcom i rzemieślnikom (polskim i niemieckim) oraz firmom związanym z: przemysłem, turystyką, sportem i kulturą -bezpłatnego zaprezentowania osiągnięć, dorobku i potencjału podczas trwania targów w międzynarodowej atmosferze. Innowacyjność przedsięwzięcia polega na nowatorskim podejściu do promocji regionalnej przedsiębiorczości, w której oprócz aspektów gospodarczych przekazuje się treści kulturalne, ukazując region, jako interesujące miejsce inwestowania środków jak i samego życia.W ramach projektu wytworzone zostaną materiały ukazujące walory gospodarcze, kulturalne i przyrodnicze, zachęcając potencjalnych inwestorów do ulokowania działalności i życia osobistego w naszym regionie.Ponadnarodowościowe i ponadgraniczne myślenie o rozwoju gospodarki, w której zarówno mieszkaniec z Polski jak i z Niemiec może inwestować i mieszkać w atrakcyjnym dla siebie miejscu, stanowiącym zaspokojenie wszelkich potrzeb zarówno materialnych jak i duchowych.Targi tego typu będą organizowane w Gryfinie po raz pierwszy, odpowiadając na zapotrzebowanie regionalnych przedsiębiorców.

  • W pierwszym roku działania projektu przewiduje się rozmieszczenie 20 wystawców z Polski i 20 z Niemiec, którzy ulokowani zostaną w 20 namiotach, prezentując swój dorobek. Planuje się rozmieszczenie w każdym namiocie jednego wystawcę z Polski i jednego z Niemiec o zbliżonej tematyce działalności.,

  • Planuje się stworzenie wspólnego stoiska wystawienniczego dla miasta Gryfina, miasta Schwedt, Cechu Rzemiosł Różnych i Zrzeszenia Przedsiębiorców Regionu Uckermark. Na ten cel zakupiony zostanie namiot wystawowy wraz z wyposażeniem,

  • Stoiska dla przedsiębiorców z Polski i Niemiec, organizacji społecznych i stowarzyszeń urządzone zostaną w wynajętych namiotach. Planowana ilość wynajmowanych namiotów to 20 sztuk,

  • Materiały promocyjne takie jak: Publikacja wydawnictwa planowana na rok 2012 z przeznaczeniem na otwarcie pierwszych gryfińskich targów gospodarczych, ulotki, plakaty itp.


  •